Opleiding Energy Healing 2019-2021

In september 2019 start een nieuwe tweejarige Energy Healing Opleiding

De twee jaar durende opleiding in Energy Healing is gebaseerd op de principes van gezondheid en ziekte van de Tibetaanse meester Djwhal Khul en beschreven in de boeken van Alice Bailey. Het voornaamste doel van de opleiding is bewustwording en zelfontwikkeling.

De opleiding biedt je de mogelijkheid om te leren werken met en richten van helende energie en deze vaardigheden te gebruiken ten behoeve van de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Dit kan de eigen gezondheid betreffen, de gezondheid van anderen, van een organisatie of van de maatschappij. Het is mogelijk als gevolg van innerlijke groei om Healing-practitioner te worden

energy-healing
2-jarige Energy Healing Opleiding

Healing betekent letterlijk “helen”. Vanuit innerlijke waarneming leer je blokkades in het energieveld te traceren, te balanceren en het zelfhelend vermogen van de cliënt aan te spreken. Het healerschap ontwikkelt zich van binnenuit en door training kan men zich verder bekwamen.

De opleiding wordt gegeven volgens de richtlijnen van het INEH*: International Network Energy Healing, zoals beschreven in de boeken Esoteric Healing van Alice Bailey.

*INEH: Internationaal Network Energy Healing
Is een internationale organisatie, verspreid over vijf continenten en zestien landen die zich ten doel heeft gesteld gezondheid en spiritueel bewustzijn te bevorderen met behulp van kennis van esoterische genezing door middel van seminars, praktische training en counseling en zo een netwerk te creëren van beoefenaars en docenten.

Meer informatie en/of inschrijven? Bezoek dan: www.samyama-yoga.nl

De opleiding is opgebouwd uit drie componenten:

Meditatie-training, om bewustzijn en intuïtie te ontwikkelen en te leren werken vanuit innerlijke afstemming. Energy Healing is een creatief  proces dat een persoonlijke ontwikkeling impliceert, die dan ook centraal staat in de opleiding.

Theoretische sessies, waarin vanuit esoterisch perspectief allerlei onderwerpen aan bod komen met betrekking tot persoonlijke en spirituele ontwikkeling en aspecten die een rol spelen bij ziekte en gezondheid, leven en dood.

Praktische sessies, waarin methoden en technieken worden geoefend om te leren werken met subtiele energie en de energiekanalen en centra op verschillende niveaus uit te balanceren.
De tweejarige weekendopleiding bestaat uit 7 weekends seminars per jaar , met intervallen van ongeveer 6 weken en in de zomermaanden een interval van 12 weken.
Tussentijds wordt men aangemoedigd om in subgroepen praktisch oefenwerk te doen. Daarnaast worden er thuisopdrachten gegeven die bestaan uit meditatiebeoefening, zelfreflectie, leesopdrachten en het schrijven van korte verslagen.

De opleiding wordt afgesloten met een certificaat van de INEH:  

International Network for Energy Healing

Meer informatie of inschrijven? Bezoek dan: www.samyama-yoga.nl

Terp van Hellouw | Waalbandijk 57, 4174 GP Hellouw