Privacybeleid

Privacyverklaring De Terp van Hellouw

Gegevensverzameling
De Terp van Hellouw verzamelt persoonlijke gegevens van de cliënten die sessies ontvangen in De Terp van Hellouw (de “cliënten”), om een ​​bestand van haar leden bij te houden. De Terp van Hellouw is voorzichtig bij het verzamelen van deze gegevens en zal altijd voldoen aan de toepasselijke Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De Terp van Hellouw zal ook de hierboven vermelde persoonsgegevens gebruiken om de cliënten op de hoogte te houden van De Terp van Hellouw-activiteiten. Als de cliënt geen communicatie van De Terp van Hellouw wenst te ontvangen, kan hij/zij een e-mail sturen naar: info@terpvanhellouw.nl. De cliënt wordt geïnformeerd dat hij/zij in een dergelijk geval zal worden uitgeschreven van het klantenbestand en zal in de toekomst niet opnieuw worden benaderd.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming zal De Terp van Hellouw nooit persoonlijke gegevens van de cliënten overdragen aan een derde partij. Met een aantal partijen (zoals Mailchimp) heeft De Terp van Hellouw een verwerkersovereenkomst.

Cookies
Net zoals iedere andere website maakt terpvanhellouw.nl gebruik van cookies op de website. Dit doen we om het bezoek zo goed mogelijk te laten verlopen. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Terp van Hellouw of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. De informatie wordt gebruikt om onze website continue te verbeteren.
Bij Terp van Hellouw maken we gebruik van zowel eigen cookies als die van externe partijen. Eigen cookies zijn nodig voor het goed functioneren van onze website, zonder deze cookies werkt onze website niet optimaal. (Eigen cookies: Sessie ID, Automatisch inloggen, Bezoekstatistieken) Externe cookies gebruiken we voornamelijk voor het analyseren van het bezoekersgedrag. Deze informatie kunnen we gebruiken voor relevante informatie en gerichte advertenties. (Externe cookies: Facebook cookie.)

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Veranderingen of verwijdering van gegevens
Op verzoek van de cliënt zal De Terp van Hellouw de verzamelde gegevens van de cliënt corrigeren, toevoegen, verwijderen of afschermen. Dit kan ertoe leiden dat de cliënt (een deel van) de diensten of producten van De Terp van Hellouw niet langer kan gebruiken. De cliënt kan op elk moment De Terp van Hellouw verzoeken hem informatie te verstrekken over welke van zijn persoonlijke gegevens worden verwerkt. Een aanvraag kan worden gemaild naar info@terpvanhellouw.nl.

In het geval dat De Terp van Hellouw informatie van een cliënt wenst te gebruiken voor een doel dat niet in dit privacybeleid wordt genoemd, zal De Terp van Hellouw een ​​voorafgaande aankondiging doen, waardoor de cliënt hiertegen bezwaar kan maken.

Veranderingen
De Terp van Hellouw behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Controleer dit privacybeleid regelmatig voor een update van ons privacybeleid.

Toepasselijkheid
Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten die worden aangeboden door De Terp van Hellouw, maar niet op services die een afzonderlijk privacybeleid hebben waarin dit privacybeleid niet is opgenomen. Dit privacybeleid is niet van toepassing op diensten die door andere bedrijven of particulieren worden aangeboden. Dit privacybeleid heeft geen betrekking op het gegevensbeleid van andere bedrijven en organisaties.

Vragen?
Als u vragen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op met Henk ten Horn:

De Terp van Hellouw
Waalbandijk 57
4174 GP Hellouw
0418 519804
info@terpvanhellouw.nl

Terp van Hellouw | Waalbandijk 57, 4174 GP Hellouw