Meditatie

Meditatie

Meditatie brengt je geest tot rust. Je ontmoet je ware zelf.

De Tuin van de Ziel Zie uw tuin, slapend in de duisternis van het gloren; geen werkelijk licht, geen geluid of beweging en geen leven merkbaar. Droomloos en kleurloos. Ga uw toren binnen, klim tot aan de top en maak het licht vrij dat in U is; dit zal voor de tuin van Uw ziel zijn wat de zon is voor de tuinen van de wereld. Zie de lichtstralen die zich uitstorten over uw tuin, waardoor hij tot kleur en schoonheid wordt gewekt alsmede tot beweging en leven, Het gezang van de vogels en het zoemen van de bijen, uitlokkend en hem zo oproepen tot een reagerende lieflijkheid. Daar kan ik U treffen wanneer de wolken van begoocheling wegtrekken.
A.A. Bailey
Discipelschap

Terp van Hellouw | Waalbandijk 57, 4174 GP Hellouw